terça-feira, 24 de janeiro de 2012

Vyasa Puja 2012 - Brazil - São Paulo - SP

Ishvara Puri Das

Sri Vyasa-puja Ki Jay!!! Sri Guru Gauranga Ki Jay!!!

Nitya Lila Pravistha Om Visnupada Pramahansa 108 Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jay!!!

2012

 

Sri Vyasa-puja Ki Jay!!! Sri Guru Gauranga Ki Jay!!! Nitya Lila Pravistha Om Visnupada Pramahansa 108 Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jay!!!

Fotos: 72
.

Nenhum comentário:

Postar um comentário